Selectiebeleid jeugdspelers van buitenaf

15 februari 2019
Introductie
G.V.V.V. streeft ernaar om op korte termijn één van de regionaal gecertificeerde jeugdopleidingen van Veenendaal te worden waarbinnen iedereen de kans krijgt om zich gericht te ontwikkelen tot het niveau waarop hij/zij thuishoort en zich thuis voelt.
G.V.V.V. is een voetbalvereniging die ervoor gekozen heeft om prestatie en recreatie beiden binnen de vereniging een duidelijke plek te geven. Natuurlijk kunnen beide niet zonder elkaar. Maar de selectie-elftallen van zowel de senioren, de junioren en pupillen zijn nadrukkelijk prestatieteams en bij alle andere teams is het recreatieve aspect het belangrijkst.
Het streven is om de jeugdselectieteams in de landelijke divisies te laten spelen om het maximale uit de opleiding te halen en de doorstroming van spelers naar het 1e en 2e elftal van G.V.V.V. te optimaliseren binnen een sportief, veilig, pedagogisch en sociaal klimaat. Alleen binnen dit klimaat kan de ontwikkeling (beter maken) van individuele spelers (m/v) gedijen.
Het voetbaltechnisch opleidingsplan zorgt voor een “blauwe” draad door onze voetbalopleiding heen. Dit plan geeft richting aan de opleiding van onze jeugdselectiespelers en in blokken worden voetbalonderwerpen passend bij de G.V.V.V. speelwijze behandeld. Dit binnen een uitstekend leerklimaat met trainers met een pedagogische achtergrond.

 
Jeugdspelers van buiten onze vereniging kunnen uiteraard in aanmerking komen voor een plaats in één van onze selectieteams. Hiervoor hanteren we onderstaande procedure.
G.V.V.V. heeft (nog) geen externe scouting. Daarnaast zal G.V.V.V. zelf (nog niet) actief benaderen om bij G.V.V.V. te komen voetballen. Omdat wij wel de mogelijkheid bieden voor spelers van buitenaf om stage-trainingen te ondergaan, hebben we op advies van de KNVB besloten om toch te handelen conform de KNVB richtlijn 'externe scouting'. Dit betekent onder andere dat G.V.V.V. de huidige club van de speler zal informeren dat de speler zich op eigen initiatief heeft aangemeld voor een trainingsstage bij G.V.V.V.
 
De selectieprocedure voor jeugdspelers van buitenaf

Stappen:
1. Vanaf januari kunnen jeugdspelers van buitenaf, die in aanmerking willen komen voor een jeugdselectieteam, zich bij G.V.V.V. aanmelden voor een trainingsstage. Aanmelden geschiedt bij Marc Prins VTZ-scouting: scouting@gvvv.nl;
2. De speler wordt in de periode maart t/m halverwege mei uitgenodigd voor 2 tot 4 stagetrainingen (binnen een tijdsspanne van 6 weken) bij de selectiegroep waarvoor hij in aanmerking komt. Marc Prins VTZ scouting zal de huidige vereniging van de speler inlichten middels een email met brief. Ook dient de speler zelf zijn eigen vereniging in te lichten dat hij op eigen initiatief aan een trainingsstage meedoet bij G.V.V.V.;
3.Tijdens de stage trainingen wordt de speler beoordeeld door de betreffende selectietrainer en leden van VTZ;
4. Na afloop van de trainingsstage hoort de speler of hij een plaats krijgt in het betreffende selectieteam;
5. De toegelaten speler wordt na half mei, na afloop van de competitie, verwacht om mee te trainen met de potentiele groep. In deze periode wordt ook de overschrijving van de oude club naar G.V.V.V. geregeld (deze dient uiterlijk half juni geregeld te zijn);
6. 31 mei wordt de groep definitief gemaakt;
7. In juni wordt de hele maand doorgetraind en oefenwedstrijden gespeeld met het nieuwe selectieteam.