Lidmaatschap

Bij voetbalvereniging G.V.V.V. gelden de volgende contributiegelden per 1 juli 2019:
 
Senioren (spelend): € 257,00 per jaar.
Senioren (spelend 35-plus voetbal): 165,00 per jaar.
Senioren (niet-spelend): € 140,00 per jaar.
 
Junioren (spelend) JO19 t/m JO14: € 216,00 per jaar.
 
Pupillen (spelend) JO13 t/m JO7: € 155,00 per jaar.
Jong Blauw (spelend, 5-jarigen): € 155,00 per jaar.
Jong Blauw (niet-spelend, 0-4 jaar): € 34,00 per jaar.
 
Donateurs van 16 tot 65 jaar: €130,00 per jaar.
Donateurs onder 16 en vanaf 65 jaar: €100,00 per jaar.
 
Let op: Donateurs zijn geen lid van de vereniging, maar hebben recht op gratis entree tot alle competitiewedstrijden van G.V.V.V. (thuis). Donateurs die afzien van het recht op gratis entree betalen €63,00 per jaar.
 
Kledingplan: Voor spelende leden wordt er bovenop de contributie een bedrag van Є 20,00 per seizoen gerekend, in verband met het kledingplan. Dit bedrag staat apart vermeld op de betaalpagina in ClubCollect en wordt tegelijk met de contributie in rekening gebracht. 

Voor een uitgebreide uitleg over het hoe en waarom dit kledingplan tot stand is gekomen kunt u hier klikken.

 
N.B. De contributie wordt geïnd door ClubCollect en kan ineens of in vier achtereenvolgende termijnen (hiervoor geldt een toeslag) worden betaald.
 
 
Inschrijving nieuwe leden
Op donderdag van 19.00 uur tot 20.00 uur kunnen nieuwe leden zich aanmelden in de jeugdbestuurskamer. Ook via de website kunnen nieuwe leden zich aanmelden (Aanmeldingsformulier)
 
Bij inschrijving zijn de volgende zaken van groot belang, namelijk:
1. Bij inschrijving onder de 16 jaar dient er altijd een ouder en/of verzorger aanwezig te zijn;
2. Er dient altijd een kopie van legitimatie meegebracht te worden;
3. Bankrekeningnummer;
4. Inschrijfgeld á €10,- contant te betalen;
5. Na uw inschrijving worden de inschrijvingen besproken in het jeugdbestuur;
6. Hierna wordt er contact met u opgenomen of er plaatsing mogelijk is, zo ja per wanneer en in welk elftal.
 
Voor vragen omtrent het lidmaatschap of het beëindigen hiervan neemt u contact op met de ledenadministratie:
 
Evelien Koster
 

IBAN: NL 27 RABO 0365 1540 32 t.n.v. penningmeester G.V.V.V.
(Wijziging van uw bankrekeningnummer kunt u alleen schriftelijk doorgeven)


Wilt u uw lidmaatschap beëindigen, dan gelden onderstaande reglementen zoals deze in de statuten van de vereniging zijn opgenomen:

Indien spelende leden de contributie niet hebben voldaan binnen 14 dagen na afloop van het betreffende kwartaal, wordt een speelverbod en trainingsverbod opgelegd door de vereniging tot het moment dat de contributie is ontvangen door de contributie- en ledenadministratie. Leden, die tijdens het seizoen bedanken als lid, zijn contributie verschuldigd tot het einde van het seizoen. Voor JO 13 t/m JO7 pupillen en Jong Blauw  geldt dit tot het einde van het kwartaal van opzegging. Inschrijving, overschrijving en opzegging van jeugdleden kan alleen op donderdagavond, van 19.00 uur tot 20.00 uur. Het verenigingsjaar (seizoen) loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar. Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk of dient persoonlijk gedaan te worden op de donderdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur. Denk er ook aan om adreswijzigingen en overige wijzigingen door te geven aan de contributie- en ledenadministratie.