Het jeugdbestuur publiceert via deze weg de nieuwe teamindelingen voor seizoen 2020-2021. Na onderstaande begeleidende tekst zijn de indelingen te vinden.

In deze ongekende tijden, waarin de gehele wereld door het coronavirus wordt getroffen, is het van groot belang dat iedereen gezond blijft en dat we naar elkaar omkijken. Voetbal is dan een bijzaak, maar wat zijn we blij dat in de afgelopen maand er weer getraind kon worden. De spelers en teams zagen elkaar weer en konden buiten in het veelal mooie weer trainen. Veel blije gezichten van de kinderen als ze het sportpark kwamen.

Voetbal verbindt ons
Voetbal verbindt ons en met elkaar vormen we de vereniging. Samen met de vele vrijwilligers maken we het mogelijk dat iedereen kan trainen en voetballen. Dit seizoen zal er voor de huidige teams gelegenheid zijn om tot 10 juli door te trainen. De trainers van ieder team geven aan tot wanneer er getraind wordt, uiteraard als zij zelf ook langer door kunnen en willen gaan. De trainingen van de nieuwe teams starten in de eerste schoolweek van 29 augustus. De trainingstijden zullen op de website bekend gemaakt worden.

Nieuw beleid
Vanuit de KNVB is er nieuw beleid gemaakt waarbij in de jongste groepen tot en met O12 er geen onderscheid gemaakt wordt tussen jongens- en meisjescompetities. Er kan deelgenomen worden met gemengde teams en het kan ook zijn dat meisjesteams tegen jongensteams wedstrijden spelen. Met name de ontwikkeling en spelplezier staan hierin centraal. Ook G.V.V.V. gaat in deze ontwikkeling mee, waardoor we naast meisjesteams ook met gemengde teams gaan spelen. Meer achtergrondinformatie is hierover te vinden op de website van de KNVB: https://www.knvb.nl/doe-mee/speler/pupillen.

De verantwoordelijke mensen voor voetbaltechnische zaken binnen de jeugd van G.V.V.V. volgen samen met de interne scouts gedurende het gehele seizoen de prestaties van de spelers. Daarbij is in de afgelopen periode overleg gevoerd met de trainers van de teams en bij de hogere teams ook met de leiders. Uiteindelijk neemt het jeugdbestuur de beslissing over de indeling van de teams. Het heeft dan ook geen zin om dit bij de leiders of trainers na te vragen, omdat zij niet de nieuwe teamindelingen maken.

Ontwikkelen op eigen niveau
Bij de indelingen probeert het jeugdbestuur zoveel mogelijk rekening te houden met alle wensen. Bij de selectieteams wordt nadrukkelijk gekeken naar de kwaliteiten van de spelers en bij de onderliggende teams ook naar de evenwichtige samenstelling van de teams. Soms moeten er moeilijke beslissingen worden genomen, waarbij er ook gekeken wordt naar de aantallen per team en de leeftijd. Het doel is dat iedereen zich op zijn niveau kan ontwikkelen en met plezier kan voetballen. We investeren daarom continu in de opleiding en begeleiding van alle trainers en zijn trots dat op vrijwel alle teams gediplomeerde trainers staan.

Onderstaand de voorlopige indelingen van de nieuwe teams voor volgend seizoen. Met deze teams zal in de competitie gestart worden, die hopelijk op 19 september begint. Mocht er onverhoopt een naam ontbreken, stuur dan een mail naar ledenadministratie@gvvv.nl. Vermeld naam, geboortedatum en telefoonnummer.

Steun van vrijwilligers onmisbaar
Wij rekenen erop dat we net als dit jaar weer een beroep kunnen doen op alle ouders om als vrijwilliger mee te helpen. U kan zich hiervoor aanmelden via de website of via het jeugdbestuur, ook vanuit het bestuur zullen wij een beroep op iedereen doen. Met elkaar kunnen we er ondanks de moeilijke tijden weer een mooi seizoen van maken, waarbij we naar elkaar omkijken en elkaar helpen.

Wij wensen iedereen alvast een goede gezondheid en sportieve vakantie toe, zodat iedereen straks weer uitgerust en met vol goede moed aan het nieuwe seizoen kan beginnen.

Het jeugdbestuur