In memoriam // Mien Willemse

  • De club

Heden bereikte ons het zeer trieste bericht dat Mien Willemse vanmorgen op 80-jarige leeftijd is overleden. Ze is vredig ingeslapen zo meldde de familie.

Halverwege juni van dit jaar werd Mien weduwe, want toen overleed haar echtgenoot Co na een ziekbed. En juist die twee waren een echte twee-eenheid, dus wellicht is het grote verdriet daarover mede debet aan haar heengaan.

Kantine

Co Willemse raakte op middelbare leeftijd zeer nauw betrokken bij onze club als vrijwilliger in de functie van jeugdleider/trainer. Maar de meeste bekendheid verwierf hij daarna toen Co benoemd werd als kantinebaas, een job die hij meer dan een decennium lang vervulde. En in zijn kielzog werd ook echtgenote Mien behept met het blauwe virus en samen waren zij dan ook verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van alle zaken die de kantine behelzen.
Een taak die dit echtpaar Willemse, die zoals reeds gezegd als twee-eenheid door het leven gingen, paste als de welbekende handschoen.

Met het overlijden van Mien Willemse verliest G.V.V.V. in een korte tijdspanne dus opnieuw een uitermate betrokken en dienstbaar lid die zichzelf altijd wegcijferde ten gunste van onze vereniging. Daarom zal Mien Willemse, uiteraard net als eega Co, altijd in onze gedachten blijven bestaan.

Namens geheel G.V.V.V. willen wij langs deze weg dan ook Irma en Nelis en Gert en Marjan en de kleinkinderen, alsmede alle overige nabestaanden van harte condoleren met het grote verlies en wensen hen veel sterkte toe bij het definitieve afscheid van Mien en de tijd daarna.

Door hier te klikken kunt u de rouwkaart lezen.

Ander nieuws

Van de bestuurstafel // terugblik, ontwikkelingen en vooruitzichten

De club | 17 juni 2024
Lees meer

Afscheid scheidsrechtercoördinator Ed Meulenbroek

De club | 15 juni 2024
Lees meer

Vallei & Rijn en G.V.V.V. organiseren spetterend toernooi als seizoensafsluiting

De club | 11 juni 2024
Lees meer