Agenda voor de Algemene Ledenvergadering

 • De club

Het Algemeen Bestuur nodigt alle leden graag uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 7 december. Praat ook mee over de toekomst van onze vereniging.

Wij willen jou als lid nauw betrekken bij onze vereniging. De Algemene Ledenvergadering is daarvan een belangrijk onderdeel. Tijdens de jaarlijkse ALV praat het Algemeen Bestuur alle leden bij over de toekomstplannen, wordt de begroting gepresenteerd en wordt teruggekeken op ondernomen stappen. Als lid heb jij een belangrijke stem in de besluitvorming.

Online ALV via Teams

De ALV begint om 19.30 uur. In verband met de geldende maatregelen hebben wij besloten om de Algemene Ledenvergadering te organiseren via Teams. Op deze digitale manier kunnen wij jullie goed informeren en bestaat tegelijkertijd de mogelijkheid om te reageren. Meld je aan door een e-mail te sturen aan de secretaris.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda/rondvraag
 3. Vaststellen notulen ALV d.d. 21-12-2020
 4. Terugblik seizoen 2020/2021
 5. Resultaat seizoen 2020/2021
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststelling begroting seizoen 2021/2022
 8. Nieuwe structuur bestuur
 9. Mededelingen bestuur
 10. Sluiting

 

Inzage stukken

In verband met de vervroegde sluitingstijd voor ons sportcomplex is het niet mogelijk om de stukken op een gepland moment in te zien.

Bestuursmededelingen

De eerste driejarige termijn van voorzitter Barry van de Lagemaat zit erop. Van de Lagemaat is aftredend en herkiesbaar. In verband met privéomstandigheden van Robert de Vries heeft Loek Budding sinds het begin van dit kalenderjaar de taken van de penningmeester overgenomen als interim. Aangezien Robert de Vries heeft aangegeven niet terug te keren in het bestuur, heeft Loek Budding de functie van penningmeester definitief overgenomen. Hij combineert dit met zijn bestuursfunctie als vicevoorzitter.

Ander nieuws

25 mei is het Super Saturday op Sportpark Panhuis!

De club | 18 mei 2024
Lees meer

Heb jij onze obligaties gekocht? Er is geloot en rentes worden uitbetaald

De club | 15 mei 2024
Lees meer

In memoriam // Ab van de Bovenkamp

De club | 14 mei 2024
Lees meer