IN MEMORIAM // Bep Valkenburg (met rouwkaart)

  • De club

Tot ons grote verdriet en ontsteltenis hebben we wederom de droeve plicht om u in kennis te stellen van het overlijden van een rasecht blauw clublid. Want gisteravond is na een kort ziekbed Bep Valkenburg op 82-jarige leeftijd van ons heengegaan.

Geboren en getogen op de Mulderslaan, hemelsbreed enkele honderden meters verwijderd van de geboortegrond van G.V.V.V. aan de Buurtlaan, was het logisch dat Bep Valkenburg lid werd van onze club. Want voetballen bij een club was in de tijd dat Bep een adolescent was, en dan spreken we over de jaren vijftig van de vorige eeuw, vooral gebonden aan de buurt waar je was geboren en/of opgegroeid. De ledenlijst geeft aan dat Bep op 1 juni 1952 lid werd en dat is tot op de dag van zijn overlijden zo gebleven, dus bijna 70 jaar lid van G.V.V.V. – in de kopfoto boven dit IM ziet u de huldiging in 2017 bij zijn 65-jarig lidmaatschap – en in een groot deel daarvan ontzettend actief in allerlei bestuurlijke functies.

Bep Valkenburg, staande derde vanaf links, als speler van een lager senioren team.

Want hoewel het spelletje zijn lust en zijn leven waren was Bep Valkenburg zelf op dat gebied geen hoogvlieger, maar dat was hij wel op organisatorisch en financieel gebied. Daarin was hij zelfs een enorme kei. En die kennis en kunde stelde hij in zijn werkzame leven ten dienste aan zijn werkgever de Rabobank waar hij bijna zijn leven lang voor werkte, maar ook onze club profiteerde volop van die eigenschappen van de sociaal zeer bewogen en altijd vriendelijke Bep Valkenburg.

Manusje van alles

Het is bijna onmogelijk om een bestuurlijk onderdeel of commissie van onze vereniging op te noemen zonder dat de naam van Bep Valkenburg daar niet in voorkwam. Valkenburg was b.v. lid van het algemeen bestuur, maar ook van de Ontspanning Commissie, penningmeester van de beheer commissie en redactielid van het clubblad. En bij speciale gelegenheden, zoals bij de 50ste verjaardag van de club, was hij altijd te porren om een bijdrage te leveren om dat feit niet in de vergetelheid te laten geraken. Kortom Bep was een manusje van alles die ten alle tijden bereid was om de handen uit de mouwen te steken ter meerdere eer en glorie van ‘zijn’ G.V.V.V.

Bep Valkenburg, uiterst rechts, als redactielid van de jubileum uitgave bij het 50-jarig bestaan van G.V.V.V.

Daarenboven heeft Bep Valkenburg ook aan de wieg gestaan van de businessclub Vallei en Rijn. Hij was namelijk zeer nauw betrokken bij de oprichting en voorloper van de huidige begunstigers van onze vereniging, de toenmalige Vallei Promotie Club. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de inzet van hem voor de businessclub enkele jaren geleden is beloond met een erelidmaatschap.

Betrokken en dienstbaar

Met het overlijden van Bep Valkenburg verliest G.V.V.V. in een korte tijdspanne dus opnieuw een uitermate betrokken en dienstbaar lid die in woord en daad op allerlei gebied altijd het beste voor had met onze vereniging. We zullen zijn verhalen c.q. anekdotes waarin Bep een meester was om die te vertellen – maar waar soms ook moeilijk een eind aan kon worden gebreid – vriendelijkheid en zijn grappen en grollen enorm gaan missen, maar Bep Valkenburg zal altijd in onze gedachten blijven bestaan.

Namens geheel G.V.V.V. en de businessclub Vallei en Rijn willen wij langs deze weg dan ook de familie Valkenburg, alsmede alle overige nabestaanden van harte condoleren met het grote verlies en wensen hen veel sterkte toe bij het definitieve afscheid van Bep en de tijd daarna.

Door hier te klikken kunt u de rouwkaart bekijken. 

Ander nieuws

Vallei & Rijn en G.V.V.V. organiseren spetterend toernooi als seizoensafsluiting

De club | 25 juni 2024
Lees meer

Van de bestuurstafel // terugblik, ontwikkelingen en vooruitzichten

De club | 17 juni 2024
Lees meer

Afscheid scheidsrechtercoördinator Ed Meulenbroek

De club | 15 juni 2024
Lees meer