Meld je aan voor de Algemene Ledenvergadering

 • De club

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vormt een belangrijk onderdeel in de besluitvorming van G.V.V.V. Praat als lid ook mee over de toekomst van de club en meld je aan voor de digitale ALV op dinsdag 7 december.

Het Algemeen Bestuur hecht veel waarde aan de aanwezigheid van leden tijdens de Algemene Ledenvergadering. Door de maatregelen is daarom besloten de eerdere datum te verplaatsen, met de hoop dat de ALV alsnog op de club plaats kon vinden. Helaas staan de geldende maatregelen een ALV op de vereniging grotendeels in de weg. Daarom is besloten om ook dit jaar voor een digitale vergadering te gaan.

Online ALV via Teams

De ALV begint om 19.30 uur via Microsoft Teams. Op deze digitale manier kunnen wij jullie goed informeren en bestaat tegelijkertijd de mogelijkheid om te reageren. Meld je aan door een e-mail te sturen aan de secretaris. Je ontvangt dan een persoonlijke uitnodiging met link naar de ALV.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda/rondvraag
 3. Vaststellen notulen ALV d.d. 21-12-2020
 4. Terugblik seizoen 2020/2021
 5. Resultaat seizoen 2020/2021
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststelling begroting seizoen 2021/2022
 8. Nieuwe structuur bestuur
 9. Mededelingen bestuur
 10. Sluiting

 

Inzage stukken

In verband met de vervroegde sluitingstijd voor ons sportcomplex is het niet mogelijk om de stukken op een gepland moment in te zien.

Bestuursmededelingen

De eerste driejarige termijn van voorzitter Barry van de Lagemaat zit erop. Van de Lagemaat is aftredend en herkiesbaar. In verband met privéomstandigheden van Robert de Vries heeft Loek Budding sinds het begin van dit kalenderjaar de taken van de penningmeester overgenomen als interim. Aangezien Robert de Vries heeft aangegeven niet terug te keren in het bestuur, heeft Loek Budding de functie van penningmeester definitief overgenomen. Hij combineert dit met zijn bestuursfunctie als vicevoorzitter.

Ander nieuws

25 mei is het Super Saturday op Sportpark Panhuis!

De club | 18 mei 2024
Lees meer

Heb jij onze obligaties gekocht? Er is geloot en rentes worden uitbetaald

De club | 15 mei 2024
Lees meer

In memoriam // Ab van de Bovenkamp

De club | 14 mei 2024
Lees meer