Ook G.V.V.V. voelt druk van energiecrisis en inflatie

  • De club

G.V.V.V. moet op de kleintjes letten en dus kon het bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) niet alleen maar rooskleurige feiten delen. De impact van de ontwikkelingen wordt ook door de club gevoeld.

Begin deze maand presenteerde het verenigingsbestuur aan de aanwezige leden op de ALV veel positieve berichten. De club ontwikkelt zich voortdurend en nieuwe mensen sluiten zich graag aan bij deze organisatie. Toch voelt het bestuur ook druk. De energiecrisis en inflatie worden door de club gevoeld, waardoor er noodzaak is om actie te ondernemen.

De begroting voor het huidige seizoen leverde een negatief resultaat op en dus werden enkele maatregelen aan de aanwezige leden gepresenteerd. De hand moet op de knip en dus worden uitgaven alleen goedgekeurd als deze zijn overlegd met een verantwoordelijk bestuurslid. Prijsverhogingen van consumpties en contributie viel niet uit te sluiten. Horecaprijzen bewegen in ieder geval per januari al mee met de inflatiecorrecties die G.V.V.V. via toeleveranciers voelt.

Verduurzaming

Afhankelijk van de ontwikkelingen bij de energieprijzen kijkt de vereniging nog of extra maatregelen nodig zijn, om het gas- en energieverbruik een verdere halt toe te roepen. Meerdere commissies steken de komende tijd de koppen bij elkaar om te bespreken welke investeringen gedaan kunnen worden om het sportpark verder te verduurzamen. De aanleg van 274 zonnepanelen en ledverlichting op alle velden is een eerste stap de goede richting op.

Met een nieuw en energiek commercieel team gaat de club binnenkort de boer op om meer sponsorinkomsten te genereren, terwijl voor de voetbaltak en Team Marketing & Communicatie continu wordt gekeken naar verdere versterking. De uitrol van verenigingswerk komt langzaamaan uit de steigers en wordt het nieuwe kalenderjaar verder geïmplementeerd.

Unaniem gekozen

Tot slot werd voorzitter Wilfried Bruijnzeels door de aanwezige leden unaniem officieel gekozen als leidsman van de vereniging, waarna de ledenvergadering eindigde.

Fotografie: © Stefan Koops

Ander nieuws

Van de bestuurstafel // terugblik, ontwikkelingen en vooruitzichten

De club | 17 juni 2024
Lees meer

Afscheid scheidsrechtercoördinator Ed Meulenbroek

De club | 15 juni 2024
Lees meer

Vallei & Rijn en G.V.V.V. organiseren spetterend toernooi als seizoensafsluiting

De club | 11 juni 2024
Lees meer