Club zet organisatieveranderingen door en past besturing voetbaltak aan

  • De club

De aansturing van onze voetbalafdeling gaat vanaf seizoen 2023/2024 veranderen. Dat heeft het Dagelijks Bestuur besloten. De aanpassing past in de ontwikkelingsplannen van de club voor de komende jaren.

Met een meerjarenplan is de vereniging bezig om zich verder te ontwikkelen voor de komende jaren. Het past in de ambitie van de club om van de jongste jeugd tot het eerste elftal een stabiele vereniging te zijn die binnen en buiten de sport een maatschappelijke partner vormt. De aanpassing in de besturing van de voetbalafdeling is daarvan een belangrijk onderdeel.

De afgelopen twee seizoenen hebben Joanne van Hoeflaken, Martin van Eck en Simon Brouwer zich ingezet om de nieuwe structuur te implementeren. Het betekende een splitsing in de voetbaltechnische tak en de gerelateerde zaken aan de sport, zoals terreinmeesters, coördinatoren, wedstrijdzaken en overige zaken. Door die verdeling is het nieuwe fundament gelegd voor de doorontwikkeling van onze voetbalafdeling. De drie bestuurders hebben nu gekozen een stapje terug te doen om de focus weer te leggen op werk en privé.

De volgende fase start nu

Het afronden van deze fase betekent het einde van de eerste fase in het veranderproces van de voetbalafdeling. De komende drie seizoenen staan in het teken van de volgende veranderfase. In deze periode willen wij het fundament van onze jeugdopleiding, vrouwen- en meidenvoetbal en recreatief seniorenvoetbal samen met onze sociale en maatschappelijke activiteiten verder verstevigen. Hierbij ligt de focus op onze missie en visie.

Andere besturing van de voetbalafdeling

Waar we de afgelopen seizoenen met drie bestuurders de voetbaltak hebben aangestuurd, wordt dat in de volgende veranderfase teruggebracht naar één bestuurder. Hij of zij is verantwoordelijk voor de hele voetbalafdeling (Voetbal Academy en Voetbalzaken). Dit nieuwe bestuurslid en de coördinatoren in de voetbalafdeling worden ondersteund door twee managers.

Deze personen focussen zich op (mogelijke) knelpunten in de samenwerking, het toezien op onze normen en waarden en zichtbaar zijn op trainings- en wedstrijddagen. Hierdoor kunnen de coördinatoren zich volledig richten op hun eigen taken en verantwoordelijkheden. De structuur van de commissies blijft ongewijzigd, daarin houden wij vast aan de basis die al is gelegd.

Klankbordgroep

Wij beseffen dat deze organisatorische ontwikkelingen invloed hebben op onze vereniging en daarom zijn wij blij dat meerdere personen bereid zijn gevonden om een klankbordgroep te vormen. Simon Brouwer, Martin van Eck, Wilco den Hartog, de secretaris, voorzitter en het nieuwe bestuurslid maken onderdeel uit van deze klankbordgroep tijdens de ontwikkeling van de totale voetbalafdeling.

De indeling van het Algemeen Bestuur verandert

Door deze organisatorische ontwikkelingen verandert ook de indeling van het Algemeen Bestuur, aangezien de vertegenwoordiging in het bestuur wordt teruggebracht van drie naar één. Meeuwie Dortmond wordt na zijn adviserende en coördinerende rol nu toegevoegd aan het bestuur in de functie van bestuurder Operations. Hij is in deze rol verantwoordelijk voor de accommodatie, facilitaire zaken en de horeca. De samenstelling van het Algemeen Bestuur wordt dan als volgt:

  • Wilfried Bruijnzeels (voorzitter);
  • Jan-Albert van Laar (secretaris);
  • Loek Budding (penningmeester);
  • Meeuwie Dortmond (Operations);
  • Vacant (Voetbalafdeling).

 

Vul jij de vacature in?

Wij starten nu actief met het werven van een bestuurder Voetbalafdeling en twee ondersteunende managers. Ben jij ook zo enthousiast over onze ambities en help jij graag mee om dit te verwezenlijken? Wil je er misschien nog wat meer over weten? Voorzitter Wilfried Bruijnzeels komt graag met je in contact. Stuur hem een e-mail.

Tegelijkertijd willen wij via deze weg onze dank en waardering uitspreken aan Joanne van Hoeflaken, Martin van Eck en Simon Brouwer. Zij hebben dankzij hun geweldige inzet in de afgelopen seizoenen bijgedragen aan de belangrijke ontwikkeling van onze voetbalafdeling.

Ander nieuws

Vallei & Rijn en G.V.V.V. organiseren spetterend toernooi als seizoensafsluiting

De club | 25 juni 2024
Lees meer

Van de bestuurstafel // terugblik, ontwikkelingen en vooruitzichten

De club | 17 juni 2024
Lees meer

Afscheid scheidsrechtercoördinator Ed Meulenbroek

De club | 15 juni 2024
Lees meer