Dit is de agenda voor de komende Algemene Ledenvergadering

 • De club

In een eerdere aankondiging heeft het Algemeen Bestuur jou al uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op 11 december. Nu stellen zij jou graag op de hoogte van de agenda en inzage van de stukken.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het belangrijkste moment voor de leden om inspraak te hebben op het (gevoerde) beleid van het verenigingsbestuur. De bestuurders vertellen op deze vergadering de plannen voor de komende tijd en vragen leden naar hun stem. Omcirkel maandagavond 11 december als lid dus in je agenda en praat vanaf 19.30 uur mee over onze toekomst.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen ALV 6 december 2022
 4. Terugblik seizoen 2022/2023
 5. Nieuwe structuur vanaf seizoen 2023/2024
 6. Resultaat seizoen 2022/2023
 7. Verslag kascommissie
 8. Vaststelling contributie per 1 januari 2024
 9. Vaststelling begroting seizoen 2023/2024
 10. Mededelingen bestuur
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Inzage stukken

Het Algemeen Bestuur stelt leden op donderdagavond 7 december in de gelegenheid om de financiële stukken en verslag van de vorige ALV in te zien. Tijdens de vergadering wordt er dan minder uitgebreid ingegaan op de inhoud. Loek Budding nodigt jou hiervoor uit op in het businesshome van 19.30 uur tot 20.30 uur.

Mededelingen bestuur

Eerder hebben Simon Brouwer en Martin van Eck aangegeven niet langer beschikbaar te zijn als bestuursleden Voetbal Academy. Het Algemeen Bestuur vond een opvolger voor die functie en presenteert deze avond ook nieuwe bestuursleden voor andere taken. Zo is Jan-Albert van Laar bereid gevonden om de nieuwe secretaris te worden. Hij is per februari 2023 gestart, onder voorbehoud van goedkeuring van de Ledenvergadering.

Jan-Albert van Laar wordt formeel voorgedragen als nieuwe secretaris.

Meeuwie Dortmond is vorig seizoen gestart als bestuurslid in de rol voor de operationele zaken. Onder voorbehoud van goedkeuring is hij dit seizoen formeel toegetreden tot het bestuur. Simon Rozendaal neemt de portefeuille Voetbal Academy over en ook voor hem zal goedkeuring worden gevraagd om toe te treden tot het bestuur.

Fotografie: © Stefan Koops

Ander nieuws

Word jij de club commentator van G.V.V.V?

De club | 20 juli 2024
Lees meer

Toernooicommissie kijkt tevreden terug op vier mooie toernooien

De club | 19 juli 2024
Lees meer

Dat knapt op: wie komt helpen bij de grote schoonmaak?

De club | 05 juli 2024
Lees meer