In memoriam // Ab van de Bovenkamp

  • De club

Wij hebben de droeve plicht u mede te delen dat Ab van de Bovenkamp op 14 mei op de leeftijd van 75 jaar is overleden. Ab, voor de oudere G.V.V.V.-ers beter bekend als Appie, tobde de laatste jaren ernstig met zijn geestelijke en lichamelijke gezondheid. Daarom was een opname in verpleeghuis De Meent onvermijdelijk, alwaar hij ook zijn laatste adem uitblies.

De naam Van de(n) Bovenkamp was in vroeger dagen welhaast synoniem voor ons vlaggenschip. Want er zijn tijden geweest dat er maar liefst vijf Bovenkampen tegelijkertijd in het eerste elftal speelden. Daar was Ab er een van (op kopfoto en hieronder, links vooraan). Naast hem staan Coen (†) en Jan (†).  Achteraan Thijs en Gerard (†), allen spelers van onze hoofdmacht. De zesde is Jan, die jarenlang grensrechter was. Op de foto ontbreekt Piet als speler die als broer van Jan (†) de enige directe familierelatie hadden, alle overige Bovenkampen stammen uit andere takken.

Ab was een rasechte blauwe die het scoren van goals tot zijn specialiteit en kunst had verheven. Uit alle hoeken, standen en gaten maakte hij de treffers. Vooral waar het onmogelijk leek, slaagde Appie er toch in om de vijandelijke keeper te verschalken. Daar tegenover stond wel weer dat makkelijk te maken goals regelmatig niet aan hem besteed waren.
Maar al met al heeft Ab van de Bovenkamp met zijn vele treffers en zijn nooit aflatende ijver en inzet een flink aandeel gehad in het opstoten in de vaart der voetbalvolken van ons eerste elftal.

Ab van de Bovenkamp, geknield derde vanaf links, werd in ’81-’82 kampioen met G.V.V.V. 2

Het is nooit bijgehouden maar het zou zeker niet onwaarschijnlijk zijn dat Appie overall topscorer van onze club zou zijn. Want na zijn tijd in de hoofdmacht bleef hij tot ruim boven zijn vijftigste levensjaar actief bij de diverse lagere senioren elftallen en die maakten maar wat graag gebruik van zijn tor instinct en voetbalervaring.
In het veld was Ab een winnaar pur sang, maar daar buiten was het de vriendelijkste en aardigste gast die je maar kon bedenken die ook altijd in was voor een grap, grol of een practical joke.
Na zijn voetballoopbaan bij G.V.V.V. bleef hij altijd betrokken bij de club en werd aan de stamtafel in het clubhuis met aantal vaste vrienden c.q. voormalig teamgenoten het wel en wee besproken, tot het een paar jaar geleden niet meer ging door zijn afnemende gezondheid.

Ook het vierde elftal maakte in ’04-’05 gebruik van de voetbalkunsten van Ab (geheel rechts geknield).

In de persoon van Ab van de Bovenkamp verliest G.V.V.V. en echt voetbalicoon, maar zeker niet in de laatste plaats een innemende persoonlijkheid die ons tot in lengte van jaren zal bij blijven.

Namens alle G.V.V.V.-ers willen wij de familie Van de Bovenkamp (zijn vrouw Henny en zijn kinderen) en alle verdere nabestaanden van harte condoleren met dit grote verlies. Wij wensen hun veel sterkte toe bij het definitieve afscheid nemen van hun geliefde Ab en in de tijd daarna.

De rouwkaart van Ab van de Bovenkamp kunt u bekijken door hier te klikken.

Ander nieuws

Vallei & Rijn en G.V.V.V. organiseren spetterend toernooi als seizoensafsluiting

De club | 28 mei 2024
Lees meer

Vrijwilligersavond opnieuw een groot succes

De club | 27 mei 2024
Lees meer

Donderdag aangepaste openingstijd kantine

De club | 27 mei 2024
Lees meer