Vandaag verscheen van de hand van G.V.V.V.-watcher Eit Hendriks ‘bijgaand artikel in dagblad De Gelderlander dat we graag met u willen delen. (Foto: Herman Stöver)

Coronacrisis vergt extra creativiteit

Om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden, werken bij G.V.V.V. de besturen van club en businessclub nog nauwer samen, benadrukken de voorzitters.Ze stonden in het verleden wel eens lijnrecht tegenover elkaar. Het voetbalbestuur van G.V.V.V. en het bestuur van de aan de club gelieerde businessclub Vallei en Rijn. Toen gold nog de regel ‘wie betaalt, die bepaalt’.

Maar anno 2020 is van enige wrijving geen sprake meer zo lijkt het. Clubvoorzitter Barry van de Lagemaat en de onlangs benoemde voorzitter van de businessclub Geraldine Septer opereren op één lijn. Beiden hebben een leidinggevende functie bij de Rabobank.
Van de Lagemaat fungeert als directievoorzitter van Rabobank IJsseldelta en Septer is directeur bij Rabobank Nederland. Dat schept uiteraard een band.

Van de Lagemaat trad vorig jaar aan als voorzitter van de Veenendaalse tweededivisionist met de intentie om de club in alle geledingen verder te professionaliseren. Terugkijkend op zijn eerste jaar concludeert Van de Lagemaat dat de koers is uitgezet en er ook eerste stappen zijn gemaakt, maar dat de uitvoering meer tijd kost dan hij had gehoopt.

,,In het bedrijfsleven gaat dat eenvoudiger dan bij een vereniging. De coronacrisis maakt het er ook niet gemakkelijker op. Het vergt een nieuw elan. Een omslag in denken en doen. De afgelopen maanden was niets meer zoals het was. Nu er zicht op is dat de competitie in september weer kan beginnen, gloort er enige hoop aan de horizon. Kunnen we onder voorwaarden de sociale contacten, die we zo gemist hebben, weer oppakken. En plannen uitvoeren, die op stapel stonden”, vertelt Van de Lagemaat.

Zonnepanelen

,,Niet dat we stil hebben gezeten”, vervolgt de voorzitter van de Veenendaalse voetbalclub. ,,Onze jeugdafdeling heeft een injectie gekregen. Alle selectieteams uit de bovenbouw spelen komend seizoen op divisieniveau. Op bestuurlijk niveau zijn er veranderingen doorgevoerd. Maar ook hebben we ledverlichting en -boarding rond het hoofdveld gerealiseerd en als de subsidie rond is, starten we op korte termijn met het aanbrengen van 276 zonnepanelen op het clubhuis en de kleedkamers.”

Met de andere voorzitters uit de tweede divisie heeft hij nauw overleg hoe de clubs straks de wedstrijden willen organiseren, vertelt Van de Lagemaat.
,,We opteren voor een gezamenlijk plan van aanpak richting de KNVB. Alleen kom je soms ver, maar samen kom je verder. Dat we ons beperkingen moeten opleggen ten aanzien van het aantal toeschouwers en de openstelling van het clubhuis, is wel duidelijk. Maar met een goed doordacht plan hopen we er het beste voor iedereen uit te halen.”

‘Sponsors blijven ons nog trouw’

Geraldine Septer staat sinds een paar maanden als eerste vrouwelijke voorzitter aan het roer van businessclub Vallei en Rijn. Ze ziet het als een uitdaging om de businessclub door de gevolgen van de coronacrisis te loodsen.
,,Veel bedrijven hebben het daardoor moeilijk, anderen profiteren er juist van. Gelukkig is er van onze ruim tweehonderd sponsoren nog niet één weggelopen. Dat laat zien dat ze zich nauw bij G.V.V.V. betrokken voelen.”

,,Aan ons de taak om ideeën te ontwikkelen en initiatieven te ontplooien die de sponsoren nog meer met elkaar verbindt. Laten zien welke kansen bedrijven elkaar kunnen bieden. Daarmee ga ik aan de slag. Niets doen, is achteruit hollen en dat wil ik voorkomen”, stelt Septer slagvaardig.

Bij G.V.V.V. worden de spelers via de businessclub door de Stichting Topsport G.V.V.V. betaald.